IVO uppmanar alla som har tagit bort hudfläckar vid Laser- och Skönhetskliniken i Norrköping att uppsöka vårdcentral

Laser- och Skönhetskliniken i Norrköping AB har tagit bort hudförändringar på ett icke patientsäkert sätt och IVO uppmanar nu alla som behandlats på mottagningen att kontakta sin vårdcentral för bedömning.

Laser- och Skönhetskliniken i Norrköping AB har erbjudit personer att ta bort hudförändringar. I november 2021 förbjöds verksamheten av Inspektionen för vård och omsorg (IVO) att bland annat behandla hudförändringar. Skälet är att mottagningen tagit bort hudförändringar utan att skicka dessa vidare för patologisk analys.

- Vi vet att det finns personer som fått hudförändringar borttagna av Laser- och Skönhetskliniken AB. Vi vet också att det rört sig om hudförändringar som inte skickats vidare för analys. Det har senare visat sig att hudförändringen hos en person varit elakartad, säger Lennart Pettersson, enhetschef på IVO.

Laser- och Skönhetskliniken i Norrköping AB har inte några journaler kvar och har inte heller dokumenterat vilka besökare som sökt kliniken för hudförändringar. IVO vet därför inte vilka personer som har besökt verksamheten och kan därmed inte kontakta dem direkt.

- Vi uppmanar därför de personer som fått en hudförändring borttagen av den här verksamheten att snarast ta kontakt med sin vårdcentral för en kontroll, säger Lennart Pettersson. Att inte analysera borttagna hudförändringar innebär en risk för att hudförändringar som kan vara elakartade inte upptäcks eller behandlas i tid.

 

Senast uppdaterad 2021-11-23