Lagändring ska skydda assistansberättigade

Från och med den 1 november betalar Försäkringskassan inte ut ersättning för assistans som utförs av ett bolag som saknar tillstånd utfärdat av Inspektionen för vård och omsorg.

Kravet på tillstånd för att bedriva verksamhet med personlig assistans har införts för att värna assistansberättigades trygghet. Lagändringen är ett sätt förhindra brottsligt utnyttjande av socialförsäkringarna, ett problem som varit känt en längre tid bland aktörer som erbjuder personlig assistans. 

Utökad anmälningsplikt

Från och med 1 november 2021 är Försäkringskassan och kommunerna skyldiga att anmäla till IVO om det finns anledning att anta att personlig assistans bedrivs utan tillstånd. Denna skyldighet är ett tillägg till den redan befintliga anmälningsplikten, som ska nyttjas om det finns anledning att ifrågasätta en tillståndsinnehavares lämplighet. 

Information om indraget tillstånd

I och med lagändringen får IVO också utökade befogenheter att begära in information i tillsynsärenden. IVO får också en skyldighet att informera kommuner och Försäkringskassan när ett tillstånd återkallas.

Senast uppdaterad 2021-11-03