Tillsynschefläkare, ny roll på IVO?

För att stärka arbetet med IVO:s medicinska bedömningar utreder IVO möjligheten att inrätta en ny roll som tillsynschefläkare på myndigheten. Hans Rutberg genomför det förberedande arbetet inför ett eventuellt inrättande.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har ett omfattande uppdrag. För att nå en ökad måluppfyllelse bedriver myndigheten ett intensivt utvecklingsarbete. Digitalisering och datadriven analys är, tillsammans med utvecklat ledarskap och medarbetarskap, centrala utvecklingsområden för att nå ett ökat genomslag i arbetet för en god och säker vård och omsorg. Utvecklingen behöver även omfatta IVO:s medicinska bedömningar. Därför vill IVO utreda denna nya tjänst som tillsynschefläkare.

Hans Rutberg har fått i uppdrag att genomföra förberedelser för att kunna inrätta en ny roll som tillsynschefläkare. Uppdraget omfattar bland annat att ta fram en beskrivning och analys av IVO:s behov av medicinska bedömningar ur ett helhetsperspektiv. Hans Rutberg, tidigare adjungerad professor i patientsäkerhet och chefläkare, är ordförande i Svenska läkaresällskapets kommitté för säker vård. Han är specialist i anestesi och intensivvård.

- Hans Rutberg har en gedigen erfarenhet och kunskap inom patientsäkerhetsfrågor. Hans kommer kunna bidra till ett stärkt helhetsperspektiv i de medicinska bedömningar som vi behöver göra i vår tillsyn. Det känns mycket bra att kunna knyta honom till detta viktiga uppdrag, säger Sofia Wallström, generaldirektör för Inspektionen för vård och omsorg.

Senast uppdaterad 2021-11-18