Från kund till patient – IVO:s genomgång av nytt tillsynsuppdrag av estetiska behandlingar

IVO har sedan den 1 juli 2021 ett tillsynsansvar över alla vårdgivare som utför estetiska kirurgiska ingrepp och injektionsbehandlingar. Den nya lagstiftningen har stärkt patientsäkerheten och höjt kraven på vårdgivaren.

Efter åtta månader med den nya lagstiftningen och utifrån myndighetens nya tillsynsuppdrag ser IVO en kraftig ökning av signaler om allvarliga risker inom estetiska behandlingar. I dokumentet ”Från kund till patient”  redovisar IVO myndighetens iakttagelser. 

IVO kan konstatera följande: 

  • Antalet inkomna upplysningar till IVO om estetiska behandlingar har ökat med 265 procent. 
  • IVO har inlett totalt 210 tillsyner av verksamheter som bedriver estetiska behandlingar till och med februari 2022. 
  • IVO har åtalsanmält 18 personer som utfört estetiska injektionsbehandlingar utan att inneha rätt kompetens. 
  • Kunskapen hos verksamma är oroväckande låg. Det kan IVO konstatera utifrån allmänhetens upplysningar och myndighetens egna tillsyner. 

 

Ta del av dokumentet ”Från kund till patient” (pdf)

 

Senast uppdaterad 2022-04-13