IVO ska granska katastrofmedicinska beredskapen i Sverige

IVO har fått regeringens uppdrag att genomföra en tillsyn av sjukvårdens katastrofmedicinska beredskap i alla regioner.

Det är mot bakgrund av den säkerhetspolitiska utvecklingen i omvärlden som regeringen ser ett behov av att stärka beredskapsarbetet inom hälso- och sjukvården på både kort och lång sikt.  

Enligt hälso- och sjukvårdslagen ska regionerna planera sin hälso- och sjukvård så att det finns en katastrofmedicinsk beredskap. IVO ska därför identifiera och bedöma vilka behov regionerna har för att stärka den katastrofmedicinska beredskapen i sjukvården.

I tillsynen ska IVO ha en dialog med  flera andra berörda myndigheter MSB, Socialstyrelsen och Försvarsmakten. Uppdraget ska redovisas till Socialdepartementet senast den 1 september 2022.

 

Regeringsuppdraget i sin helhet går att läsa här

 

 

Senast uppdaterad 2022-05-05