IVO inleder riktad tillsyn av estetisk kirurgi

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, ska under hösten genomföra en riktad tillsyn av kliniker som utför estetiska kirurgiska ingrepp.

IVO kommer begära in dokumentation från klinikerna och utföra föranmälda och oanmälda inspektioner på plats. Urvalet av kliniker, med en spridning över hela landet,  baseras på en riskanalys, som bygger på klagomål och tips som inkommit till IVO, samt erfarenheter från tidigare tillsyn.

I den riktade tillsynen av estetiska injektionsbehandlingar, som presenterades i maj 2023, fick samtliga 33 granskade verksamheter allvarlig kritik. I den tillsynen fattade IVO beslut om fem förelägganden och två förbud.

IVO har tillsynsansvar över verksamheter som utför estetiska kirurgiska ingrepp eller estetiska injektionsbehandlingar. Genom den lagstiftning som trädde i kraft den 1 juli 2021 ställs skärpta krav på dessa verksamheter.

Senast uppdaterad 2023-09-08