Information om risker och synpunkter är avgörande för IVO:s riskanalyser

IVO tar årligen emot många tips och upplysningar som sedan ligger till grund för myndighetens riskanalyser. Tack vare alla upplysningar kan allvarliga brister inom vård och omsorg framträda på ett tydligare och snabbare sätt. Dessa analyser är vägledande för när, var och hur tillsynsinsatser ska genomföras.

IVO utvecklar ständigt arbetet med analyser baserade på stora mängder information. Ett led i det arbetet är att anpassa insamlingen av data så att det sker på ett likartat sätt.

Formuläret på sidan Berätta för IVO ersätter därför den 31 januari 2024 den blankett och e-tjänst som har använts för att lämna synpunkter på socialtjänst och LSS. Förändringen bidrar till det pågående arbetet på myndigheten för ökad enhetlighet och stärkt rättstillämpning.

För privatpersoner och utförare av vård och omsorg blir det lättare att lämna information om brister och missförhållanden och samtidigt vara anonym.

Senast uppdaterad 2024-01-25