Två nya regeringsuppdrag ska motverka välfärdsbrottslighet

Regeringen har beslutat om två nya uppdrag till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Uppdragen syftar till att ytterligare förstärka arbetet mot oseriösa aktörer inom omsorgen, hälso- och sjukvården samt tandvården.

Mot bakgrund av utvecklingen av oseriösa och kriminella aktörers förekomst inom välfärdssektorn avser regeringen att ge IVO två uppdrag att stärka myndighetens arbete med att förebygga och motverka välfärdsbrottslighet och förekomsten av oseriösa aktörer.

Det ena uppdraget rör välfärdsbrottslighet inom omsorgen och det andra rör välfärdsbrottslighet inom hälso- och sjukvården och tandvården. Uppdragen innebär att IVO ska utveckla sin förmåga att identifiera aktörer som är oseriösa eller kriminella och agera mot dem genom tillsyn och tillståndsprövning.

IVO ska också identifiera behov av utökad myndighetssamverkan och av ett utökat nationellt stöd för att bekämpa välfärdsbrottslighet.

Uppdragen ska genomföras i samverkan med Polismyndigheten, Ekobrottsmyndigheten, Försäkringskassan och andra myndigheter som deltar i arbetet med att bekämpa den organiserade brottsligheten.

Båda uppdragen pågår under 2024–2026 och slutredovisas till Socialdepartementet senast den 31 januari 2027. IVO får använda 7 miljoner kronor per uppdrag under 2024.

Läs pressmeddelandet från Socialdepartementet på regeringens webbplats.

Senast uppdaterad 2024-01-11