Bättre förutsättningar behövs för att barnens röster ska göras hörda i hälso- och sjukvården

Barnkonventionen understryker att barn och unga så långt som möjligt ska göras delaktiga, lyssnas till och bli förstådda inom alla områden som de är berörda av, inklusive hälso- och sjukvården.

En mamma med sin dotter sittandes i knät på besök hos en läkare som sitter vid sin dator.

Vår analys av klagomål på den somatiska vården av barn visar brister i delaktighet och kommunikation. Det händer att vården inte lyssnar på barnen eller vårdnadshavarna, och barnen kan känna sig otrygga. Psykiatrisk specialistvård är det område där klagomålen rör särskilt allvarliga händelser.

Senast uppdaterad 2021-09-30