Bidra till lärande under coronapandemin – och inför framtida sjukdomsutbrott

Slutredovisning av regeringsuppdrag om att bidra till lärande under utbrottet av covid-19 och inför framtida sjukdomsutbrott.

Sammanfattning

IVO har haft regeringens uppdrag att bidra till lärande under utbrottet av covid-19 och inför framtida sjukdomsutbrott. I dag hanterar IVO information från alla aktörer i vården och omsorgen, inklusive patienter, brukare och anhöriga, nästan uteslutande i manuella processer. Det är ineffektivt och förknippat med risker kopplat till informationssäkerhet och tillförlitlighet. Arbetet framåt går därför ut på att minska manuella processer, öka digitaliseringen och kvalitetssäkra myndighetens egen information. 

Förbättringsarbetet är en förutsättning för att tillsynen ska kunna agera snabbt och träffsäkert, på de största riskerna och bristerna i vården och omsorgen. Förbättringarna är också en förutsättning för att kunna följa upp tillsynens resultat, utveckla återföringen av tillsynens iakttagelser, och därmed bidra till lärande. Digitaliseringen underlättar också för de som vill lämna tips eller synpunkter.

 

Senast uppdaterad 2021-12-01