Delredovisning regeringsuppdrag S2021/04972

Uppdrag att förstärka och utveckla tillsynen och uppföljningen av den psykiatriska tvångsvården och den rättspsykiatriska vården.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) lämnar här, i enlighet med uppdraget, en delredovisning av regeringsuppdraget att förstärka och utveckla tillsynen och uppföljningen av den psykiatriska tvångsvården och den rättspsykiatriska vården till Regeringskansliet (Socialdepartementet).

Delredovisningen ska lämnas senast den 31 maj 2022 och innehålla en plan för hur IVO avser att ta sig an arbetet med uppdraget. Uppdraget ska därefter delredovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) årligen under perioden 2023-2024, senast den 31 maj, och slutredovisas senast den 31 maj 2025.

Senast uppdaterad 2022-06-01