Förstärkt tillsyn av mödrahälsovård och förlossningsvård

Delredovisning av regeringsuppdrag S2023/00971.

Första delredovisning av regeringsuppdraget lämnades till regeringen 28 juni 2023. En andra delredovisning ska redovisas senast den 30 juni 2024. Uppdraget ska slutredovisas till Regeringskansliet senast den 31 mars 2026. 

Senast uppdaterad 2023-08-25