Män tycks vara mer nöjda med hur vården och omsorgen samordnas

När vi frågar personer med komplexa vård- och omsorgsbehov, tycks män vara mer nöjda med samordningen än vad kvinnor är.

En äldre, gråhårig man med en medicinkopp och en vårdpersonal.

När vi frågar personer med komplexa vård- och omsorgsbehov, tycks män vara mer nöjda med samordningen än vad kvinnor är. Män tycks också i högre grad än kvinnor uppleva att de får hjälp med att ta kontakt med andra inom vården och omsorgen och att personalen har en helhetssyn på deras behov.

Senast uppdaterad 2020-02-05