Patienterna känner inte att de får någon förklaring från vården

Vårdgivaren är den som har första linjens ansvar för att svara på klagomål från patienter. IVO överlämnar därför patienters klagomål till vårdgivaren om de inte först haft möjlighet att besvara det.

Kvinna vattnar blommor

IVO har nu granskat hur de klagomål som vi överlämnar hanteras. Även om nästan alla vårdgivare har arbetssätt och rutiner för hur de ska ta hand om och utreda klagomål, upplever inte patienterna att de får svar eller en förklaring.

 

Senast uppdaterad 2019-12-13