Psykiatrin har förutsättningar för att begränsa antalet tvångsåtgärder, men det systematiska kvalitetsarbetet behöver förbättras

Det är en stor inskränkning i en persons självbestämmande att vårdas med tvång. Att en person blir föremål för en tvångsåtgärd under tiden hen tvångsvårdas kan dessutom vara starkt integritetskränkande.

Därför vilar ett stort ansvar på de verksamheter och yrkesutövare som får använda tvångs­åtgärder. Här beskriver vi våra iakttagelser från en särskild granskning av hur psykiatrin använder tvångsåtgärder.

Senast uppdaterad 2020-04-15