Systematiskt kvalitetsarbete ger effekt för personer med socialtjänstinsatser

Många personer påverkades av förändringar i sina socialtjänstinsatser under utbrottet av covid-19. Insatserna minskade i tid, blev mer digitala, ändrades i innehåll eller ställdes helt in.

Porträtt av en glad ung pojke
Johnér Bildbyrå

Det systematiska kvalitetsarbetet visade sig vara nyckeln för att som kommun kunna tillgodose behoven hos enskilda personer. 

IVO har granskat förändringar i socialtjänstinsatser under perioden januari till oktober 2020, för att fånga erfarenheter och lärdomar av kommunernas arbete. Uppgifter från kommunerna, samtal med enskilda personer med insatser och intervjuer med chefer inom socialtjänsten är underlag som IVO har utgått ifrån.

Senast uppdaterad 2021-10-04