Tillsyn för minskad smittspridning av covid-19 – hemtjänst

Tillsammans kan vi minska smittspridning.

Kvinna med grön tröja och glasögon

I den nationella tillsyn som IVO genomfört i 1 045 verksamheter för att uppmärksamma vikten av följsamhet till basala hygienrutiner, har 388 hemtjänstverksamheter ingått. Här sammanfattas faktorer och exempel som verksamheterna betonat som särskilt viktiga för att minska risk för smittspridning.

Senast uppdaterad 2020-05-27