Tillsyn för minskad smittspridning av covid-19 – LSS-boende för vuxna

Tillsammans kan vi minska smittspridning.

Man i rullstol på balkong

I den nationella tillsyn som IVO genomfört i 1 045 verksamheter för att uppmärksamma vikten av följsamhet till basala hygienrutiner, har 167 bostäder med särskild service för vuxna (9 § 9 LSS) ingått. Här sammanfattas faktorer och exempel som verksamheterna betonat som särskilt viktiga för att minska risk för smittspridning.

Senast uppdaterad 2020-05-27