Tillsyn för minskad smittspridning av covid-19 – särskilda boenden för äldre

Tillsammans kan vi minska smittspridning.

Kvinna i basker.

I den nationella tillsyn som IVO genomfört i 1 045 verksamheter för att uppmärksamma vikten av följsamhet till basala hygienrutiner, har 490 särskilda boenden för äldre ingått. Här sammanfattas faktorer och exempel som verksamheterna betonat som särskilt viktiga för att minska risk för smittspridning.

Senast uppdaterad 2020-05-27