Tillsyn och uppföljning av psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård

Delredovisning av regeringsuppdrag S2021/04972.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) lämnar här, i enlighet med uppdraget, en delredovisning av regeringsuppdraget att förstärka och utveckla tillsynen och uppföljningen av den psykiatriska tvångsvården och den rättspsykiatriska vården till Regeringskansliet (Socialdepartementet).

Delredovisningen ska lämnas senast den 31 maj 2023. Uppdraget ska därefter delredovisas till Socialdepartementet senast den 31 maj 2024 och slutredovisas senast den 31 maj 2025.

Senast uppdaterad 2023-05-31