Tillsynsrapport 2016

Denna tillsynsrapport presenterar IVO myndighetens viktigaste iakttagelser inom socialtjänsten och hälso- och sjukvården under 2016. Iakttagelserna är ett resultat av en inventering och analys, och av myndighetens tillsyn och tillståndsprövning.

Kollage av tre bilder. Äldre dam med kaffekopp. Pojke tittar skeptiskt mot kameran. Spädbarn som en vuxen håller i handen.

Sammanfattning

IVO är ytterst till för vård- och omsorgstagarna och rapporten har därför som ambition att utgå från den enskildes perspektiv – att förklara hur olika brister påverkar människor och grupper av människor.

IVO:s sammanvägda slutsatser från 2016 års tillsyn kan kategoriseras in i sju övergripande områden:

Vården och omsorgen kan vara svårtillgänglig och rättsosäker

  • Kompetensförsörjning är fortfarande en stor utmaning
  • Alla har ansvar men ingen tar helhetsansvar
  • Vården och omsorgen är inte alltid jämlik
  • Det återstår utmaningar för individ- och familjeomsorgen
  • Lärandet kan förbättras inom hälso- och sjukvården
  • Det finns verksamheter som utnyttjar välfärdssystemet

Flera av de iakttagelser som IVO lyfter fram från 2016 års tillsyn känns igen från tidigare år. Som exempel kan nämnas att IVO i tillsynsrapporten för 2014 och 2015 lyfte fram både kompetensförsörjning och samverkan i vård- och omsorgskedjan som utvecklingsområden. Problemen kvarstår således på många områden.

Senast uppdaterad 2019-12-13