Uppföljning av åtgärder i kommuner under och efter flyktingsituationen 2015-16

År 2015-16 tog Sverige emot ovanligt många ensamkommande barn och unga. Flera kommuner och stadsdelar signalerade till IVO att de inte fullt ut klarade av att bedriva sin verksamhet, med den kvalitet som krävs.

Tre ungdomar som är glada.

Hösten 2018 gjorde IVO en uppföljande granskning av 12 kommuner och stadsdelar i Region Stockholm och Gotland. Den visar att de granskade kommunerna och stadsdelarna vidtagit åtgärder på kort och lång sikt för att undanröja eller avhjälpa de brister som uppstod.

Senast uppdaterad 2019-12-13