Utvecklade arbetssätt och metoder kan minska risken för förlossningsskador

Vi har i Sverige en trygg och säker vård med goda medicinska resultat. Ändå finns det kvinnor, barn och familjer som drabbas av olika vårdskador i samband med förlossningar. Det är skador som skulle kunna undvikas genom förändrade arbetssätt och metoder.

Senast uppdaterad 2020-09-02