Den tillståndspliktiga omsorgen – omsorgsmarknad i ständig förändring

En av iakttagelserna i rapporten "Vad har IVO sett?" var att de större och väletablerade företagen i huvudsak satsar på vård och behandling. De mindre väletablerade aktörerna satsar på mindre resurskrävande verksamheter.

Ta del av hela rapporten Vad har IVO sett 2017?

I detta filmklipp kommenterar Anna Sundberg, chef för avdelningen för tillståndsprövning på IVO, förändringarna på omsorgsmarknaden.

Senast uppdaterad 2019-12-13