Om patientnämnden

Patientnämnden är en fristående och opartisk instans som enligt lag ska finnas i alla regioner. Du kan vända dig dit eller direkt till den som utfört den vård du har synpunkter på. Patientnämnderna ger inte stöd vid klagomål mot estetisk verksamhet.

Kontaktuppgifter till patientnämnderna

Senast uppdaterad 2023-06-07