Akava tano o IVO

Inspektorat za dravstvo (IVO) tano jek državno ustanova koja isi la nagleda upreder o sastipa e državakoro hem o socialnih usluge.

Nagleda znaćni dak amen pregledina dali o zdravstvene usluge so delape ki Švedska tane sigurna, taro šukar kvalitet hem dali pratinipe o zakonja hem o propis.

Amen isi amen nagleda upreder o:

  • zdravstvo hem medicinski,
  • zdravstveni radnici,
  • zaštita ko socialnih usluge hem,
  • aktivnosti uvezi zakon za podrške hem usluga za manuša sa odredenim funkcionalnim povrede (LSS).

Amen isto odlućina uvezi licenciranju ko nesave aktivnosti preko socialnih usluga hem LSS amt odredžene zdravstvene zaštite.

Adžikar čerela o rad inspektorata za zdravstvo buti

Sako berš amen ana odluke za oko 20 000 predmeta izvršenja hem čera oko 3 300 inspekćije. Jek inspekćija šaj te ovel obavestimi angleder jeli te ovel nenajavljeno hem čerelap jeli ko amaro inčijativi jeli so amen istrazujina jek žalba.

Za ćhavore hem terne

Ki amari web straniča www.ivo.se ka arakhe informaćija taro pravo za ćhavore hem terne kola zivinena ko čhera jeli ko stanovanje (HVB) jeli ko posebna čhera za terne. Ate isi isto informaćija za roditelja kola isi len pućibe uvezi akava.

Ako mangeja te žaline tut za zadravstvo hem za nega

Amen premina žalbe protiv zdravstvene zaštitu jeli nega ko socijlane uslugama. Ki amari web stranića šaj tu te ćitine više sar amen čera ked avena žalbe hem komentarija. Ate isi isto informaćija taro avera organizaćije kuri tu šaj te obratine tut ako ijan nezadovolno taro adava lećenje jeli nega so tu leji nesao član porodiće dobindja. Tu isto šaj te rode koro amende te uništinipe o podatke ki evidenčija pacijenta.

Amaro čilj tano jek po sigurno hem po šukar zdravstvene zaštite

Amen manga o zdravstvo uvek te ovel po šukar hem po sigurno. Amaro naćin te čera adava tano te prezenterina adava so amen dikhaja ko amaro nagled za medecinskih sestara hem zdravstvenih radnika (odgovorna za zdravstvene usluge) Amen isto la o iskustvo hem o mišlenje taro klijentija hem pacijentija. Osim ko sastankija hem webinare prezenterina o rezultatija naravno hem ki amari web stranića.

Ked o osobe ko zdravstvo dikhena nedostatke jeli nesreće ki pi lićno buti valani te čeren jek zalba koro amende adalestar( ”Lex Maria” za zdravstvo hem ”Lex Sarah” za njegu).

Kola dozvole/ličenče odlućini o IVO?

Amen ana odluke ko oko 2 500 dozvola godišnje. O dozvole potrebna tane za odredne aktivnosti na primer za lićno asistenćija jeli za lećnja centar za čavore hem terne. Amen isto evidenćija dikha hem arakha uvezi akala aktivnosti.

Organizaćija

IVO isi len oko 700 zaposlime kola više taro 450 tane inspektorja. IVO isi len šhov regionalna odelenje ki akija phuv: Umeå, Örebro, Stockholm, Jönköping, Göteborg hem Malmö. Podači kontakt šaj te arakhe ki amari web stranića. Ako tu ijan ne sigurno kis avi ureda te javine tut onda ijan tu dobro došlo te javine tut sa to pućiba ko (010-7885000).

Amari buti finančerinipe tari donaćija tari Vlada (Ministarstvo zdravlja) hem e beršeso budžeti tano oko 635 miljonja krune.

Dobro Došli te kontakterine amen

Tu amen šaj te kontakterine ko razlićita naćinja
Telefoni: 010-788 50 00
E-pošta: registrator@ivo.se 

Ko www.ivo.se ka arakhe više informaćja (ko švedski) hem o adrese za adala odelenje kola bavinena pe sa specifićnim pitanjima na primer registar hem statistike.

​Ki Švedska o drzavna ustanove isi len posebno odgovornost te zaštitinen hem te unapredinen znakovnog jezika hem adala nacionalna manjina čhibja finski, sami, meänkieli, jidiš hem romani čhib. Ko Županijski Upravni odbor Stockholm web straniča isi više informaćija akalestar​.

Senast uppdaterad 2023-06-07