Tätä on IVO

Hoidon ja hoivan tarkastuslaitos (IVO) on valtion viranomainen, joka valvoo maan terveyden- ja sairaanhoitoa sekä sosiaalipalvelua.

Valvonnalla tarkoitetaan sitä, että me valvomme, että Ruotsissa annetaan turvallista, hyvälaatuista ja lakia sekä asetuksia noudattavaa hoitoa ja hoivaa.

Me valvomme:

  • terveyden- ja sairaanhoitoa,
  • terveyden- ja sairaanhoidon henkilökuntaa,
  • sosiaalipalvelun tarjoamaa hoivaa ja
  • lain eräille toimintaesteisille annettavasta tuesta ja palvelusta (LSS) mukaisia toimintoja.

Me päätämme myös luvan antamisesta tietyille sosiaalipalvelun ja LSS:n mukaisille toiminnoille sekä tietyille terveyden- ja sairaanhoitotoiminnoille.

Hoidon ja hoivan tarkastuslaitos toimii seuraavalla tavalla

Teemme vuosittain päätökset noin 20 000 valvonta-asiasta ja suoritamme noin 3 300 tarkastusta. Tarkastukset voivat olla sekä etukäteen ilmoitettuja että ilmoittamattomia, ja ne tehdään joko omasta aloitteestamme tai selvityksen tekemiseksi saamastamme ilmoituksesta.

Lapsille ja nuorille

Verkkosivullamme www.ivo.se on lisätietoja muun muassa hoito- tai asumiskodissa (HVB) tai erityisissä nuorisokodeissa asuvien lasten ja nuorten oikeuksista. Sivulla on myös tietoa näistä kysymyksistä lisätietoja haluaville vanhemmille.

Jos haluat valittaa hoidosta tai hoivasta

Otamme vastaan valituksia terveyden- ja sairaanhoidosta sekä sosiaalipalveluun liittyvästä hoivasta. Verkkosivullamme on lisätietoja tavasta, jolla käsittelemme valituksia ja kannanottoja. Sivulla on myös lisätietoja järjestöistä, joihin voit ottaa yhteyden, jos olet tyytymätön saamaasi tai jonkin omaisesi saamaan hoitoon.

Meille voit myös jättää hakemuksen tietyssä potilaskertomuksessa olevien tietojen poistamisesta.

Tavoitteenamme on turvallisempi ja parempi hoito sekä hoiva

Haluamme hoidon ja hoivan kehittyvän koko ajan paremmaksi ja turvallisemmaksi. Pyrimme myötävaikuttamaan tähän esittämällä hoidon- ja hoivanantajien (hoidosta ja hoivasta vastaavat) valvontatehtävässämme havaitsemamme asiat. Keräämme myös tietoja hoidon käyttäjien ja potilaiden kokemuksista ja mielipiteistä. Esitämme tulokset kokousten ja verkkoseminaarien lisäksi luonnollisesti myös verkkosivullamme.

Jos terveyden- ja sairaanhoidon henkilökunta havaitsee puutteita tai näkee tapaturmia omassa työssään, heidän tulee jättää ilmoitus niistä meille (terveyden- ja sairaanhoidossa lain ”lex Maria” ja hoivassa lain ”lex Sarah” mukaisesti).

Mistä luvista IVO päättää?

Teemme vuosittain päätökset noin 2 500 lupa-asiasta. Lupa tarvitaan tiettyjen toimintojen harjoittamiseksi. Näitä ovat esimerkiksi henkilökohtaisen aputoiminnan tai lasten ja nuorten hoitokotitoiminnan harjoittaminen. Hoidamme myös näihin toimintoihin liittyviä rekistereitä.

Organisaatio

IVO:lla on noin 700 työntekijää, joita runsaat 450 on tarkastajia. IVO:lla on kuusi alueosastoa Ruotsin paikkakunnilla Uumaja, Örebro, Tukholma, Jönköping, Göteborg ja Malmö. Näiden yhteystiedot ovat verkkosivullamme. Ellet tiedä varmasti, mihin toimistoon sinun pitäisi ottaa yhteys, kysy sitä puhelinvaihteestamme (010-788 50 00).

Työmme rahoitetaan hallituksen (sosiaaliministeriö) päättämillä määrärahoilla, ja vuosibudjettimme on noin 635 miljoonaa kruunua.

Yhteydenotot

Voit ottaa yhteyden meihin eri tavoin.

Puhelin: 010-788 50 00

Sähköposti: registrator@ivo.se.

Verkkosivulla www.ivo.se on lisätietoja (ruotsiksi) toiminnastamme, ja tiettyjä erikoiskysymyksiä, kuten rekisterit ja tilastot, käsittelevien yksikköjen osoitteet.

Muun muassa viranomaisilla on Ruotsissa erityisvastuu suojata ja edistää viittomakieltä sekä kansallisia vähemmistökieliä suomi, saame, meänkieli, ja romani chib. Lisätietoja tästä on Tukholman läänin lääninhallituksen verkkosivulla.

Senast uppdaterad 2023-06-07