Ej verkställda beslut

IVO hanterar löpande kommuners inrapportering av ej verkställda beslut. Uppgifterna nedan visar ärendebalanser, väntetider och antal ärenden som har varit föremål för ansökan om särskild avgift.

Statistik över antal inkomna och avslutade ärenden avseende ej verkställda beslut.

Uppgifterna nedan visar ärendebalanser, väntetider och antal ärenden som har varit föremål för ansökan om särskild avgift. 

Ej verkställda beslut

Statistiktabeller för ej verkställda beslut 2023 (xlsx, laddas ner)

Statistiktabeller för ej verkställda beslut 2022 (xlsx, laddas ner)

Statistiktabeller för ej verkställda beslut 2021 (xlsx, laddas ner)

Statistiktabeller för ej verkställda beslut 2020 (xls, laddas ner)

Statistiktabeller för ej verkställda beslut 2019 (xls, laddas ner)

Statistiktabeller för ej verkställda beslut 2018 (xls, laddas ner)

Statistiktabeller för ej verkställda beslut 2017 (xls, laddas ner)

Statistiktabeller för ej verkställda beslut 2016 (xls, laddas ner)

Statistiktabeller för ej verkställda beslut 2015 (xls, laddas ner)

Statistiktabeller för ej verkställda beslut 2014 (xls, laddas ner)

Senast uppdaterad 2023-06-07