Lex Maria

Statistik över antal inkomna och avslutade ärenden avseende lex Maria-anmälningar.

Uppgifterna i tabellerna visar hur antal inkomna och avslutade ärenden fördelar sig på län, verksamhetsområde, verksamhetstyp och beslutstyp.

lex Maria

Statistiktabeller för lex Maria, 2023 (xlsx, laddas ner)

Statistiktabeller för lex Maria, 2022 (xlsx, laddas ner)

Statistiktabeller för lex Maria, 2021 (xlsx, laddas ner)

Statistiktabeller för lex Maria, 2020 (xlsx, laddas ner)

Statistiktabeller för lex Maria, 2019 (xlsx, laddas ner)

Statistiktabeller för lex Maria, 2018 (xlsx, laddas ner)

Statistiktabeller för lex Maria, 2017 (xlsx, laddas ner)

Statistiktabeller för lex Maria, 2016 (xlsx, laddas ner)

Statistiktabeller för lex Maria, 2015 (xlsx, laddas ner)

Statistiktabeller för lex Maria, 2014 (xlsx, laddas ner)

Statistiktabeller för lex Maria, 2013 (xlsx, laddas ner)

Senast uppdaterad 2023-05-30