Lex Sarah

Statistik över antal inkomna och avslutade ärenden avseende lex Sarah-anmälningar.

Uppgifterna i tabellerna visar hur antal inkomna och avslutade ärenden fördelar sig på län, verksamhetsområde, verksamhetstyp och beslutstyp.

lex Sarah

Statistiktabeller för lex Sarah, 2023 (xlsx, laddas ner)

Statistiktabeller för lex Sarah, 2022 (xlsx, laddas ner)

Statistiktabeller för lex Sarah, 2021 (xlsx, laddas ner)

Statistiktabeller för lex Sarah, 2020 (xlsx, laddas ner)

Statistiktabeller för lex Sarah, 2019 (xlsx, laddas ner)

Statistiktabeller för lex Sarah, 2018 (xlsx, laddas ner)

Statistiktabeller för lex Sarah, 2017 (xlsx, laddas ner)

Statistiktabeller för lex Sarah, 2016 (xlsx, laddas ner)

Statistiktabeller för lex Sarah, 2015 (xlsx, laddas ner)

Statistiktabeller för lex Sarah, 2014 (xlsx, laddas ner)

Statistiktabeller för lex Sarah, 2013 (xlsx, laddas ner)

Senast uppdaterad 2023-06-07