Tillstånd

Här finns information för kommuner, privata verksamheter och personer som anordnar egen assistans.

Tandvård och de flesta verksamheter inom hälso- och sjukvård behöver inte tillstånd från IVO. Information om tillståndspliktiga verksamheter inom hälso- och sjukvården finns nedan under rubriken Hälso- och sjukvårdstillstånd. För övriga verksamhetstyper inom hälso- och sjukvård räcker det med en anmälan till IVO:s vårdgivarregister