Tillstånd

Här kan du läsa om de typer av verksamhet som privata företag behöver ha tillstånd för att bedriva. Du hittar också information om hur du gör för att ansöka om tillstånd (eller en ändring av ett tillstånd) liksom hur IVO:s handläggning går till.


De nya reglerna från 1 januari 2019 innebär bland annat att IVO granskar ägare och ledning mer omfattande än tidigare, i både tillståndsprövningen och i tillsynen. Enligt de nya reglerna ska också samtliga sökande betala en avgift för sina ansökningar när det gäller SoL och LSS-verksamheter.

Läs mer om de nya kraven. 

Läs mer om avgifterna för ansökan.