Tillstånd för blodverksamhet

För att få bedriva en blodverksamhet krävs tillstånd från IVO. Tillstånd beviljas om den som avser att bedriva verksamheten kan uppfylla de kvalitets- och säkerhetskrav som gäller.
Tillståndet är tidsbegränsat och förnyas om verksamheten efter tillsyn av IVO bedöms arbeta i enlighet med rådande regelverk. Väsentliga förändringar av verksamheten ska godkännas av IVO.
Senast uppdaterad 2023-06-07