Tillstånd för kontroll av berusningsmedel på sjukhus

IVO kan utfärda tillstånd för kontroll av berusningsmedel för sådana enheter på sjukhus som är särskilt inriktade på vård för missbruk av beroendeframkallande medel.

Ansök om nytt tillstånd

En ansökan om att få tillämpa lagen om kontroll av berusningsmedel på en enhet som är inriktad på missbruk ska innehålla uppgifter om:

  • på vilket sjukhus och vid vilka enheter vårdgivaren vill tillämpa lagen
  • inriktningen på enheterna där vårdgivaren vill tillämpa lagen
  • att ansökan avser slutenvård.

Kontaktuppgifter

Tillstånd för kontroll av berusningsmedel på sjukhus

Senast uppdaterad 2023-06-07