Tillstånd för avlösarservice i hemmet (LSS)

Avlösarservice innebär att en person som i vanliga fall vårdas av närstående i hemmet tillfälligt vårdas av en person som avlöser den närstående.
Verksamheten bedrivs enligt 9 § 5 lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och behöver tillstånd från IVO.
Senast uppdaterad 2024-04-22