Tillstånd för biträde av kontaktperson (LSS)

En kontaktperson enligt LSS är ett icke-professionellt stöd som ges av en person som ska stödja den enskilde att delta i samhällslivet, så att personen får ett mer aktivt och socialt liv. Det är verksamheten som behöver ett tillstånd, inte kontaktpersonen själv.
Verksamheten bedrivs enligt 9 § 4 lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och behöver tillstånd från IVO.
Senast uppdaterad 2024-04-22