Bostad med särskild service för vuxna (LSS)

Bostad med särskild service för vuxna är en anpassad boendeform för personer med omfattande funktionsnedsättningar, som behöver stöd i vardagen. Det finns två former av bostad med särskild service för vuxna, gruppbostad och servicebostad.
Verksamheten bedrivs enligt 9 § 9 lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och behöver tillstånd från IVO.
Senast uppdaterad 2024-04-22