Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år (LSS)

Skolungdomar över 12 år har rätt till korttidstillsyn utanför det egna hemmet i anslutning till skoldagen samt under lov.
Verksamheten bedrivs enligt 9 § 7 lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och behöver tillstånd från IVO.
Senast uppdaterad 2024-04-22