Korttidsvistelse utanför det egna hemmet (LSS)

Insatsen korttidsvistelse utanför det egna hemmet innebär att en person med funktionsnedsättning tillfälligt vistas utanför sitt eget hem under kortare eller längre tid.
Verksamheten bedrivs enligt 9 § 6 lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och behöver tillstånd från IVO.
Senast uppdaterad 2024-04-22