Ledsagarservice (LSS)

Ledsagarservice innebär att en person med funktionsnedsättning får stöd av en ledsagare. Syftet är att möjliggöra delaktighet i samhällslivet och kontakt med andra.
Verksamheten bedrivs enligt 9 § 3 lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och behöver tillstånd från IVO.
Senast uppdaterad 2024-04-22