Tillstånd för biståndsbedömt trygghetsboende (SoL)

Biståndsbedömt trygghetsboende är en boendeform för äldre människor som behöver stöd och hjälp i boendet och annan lättåtkomlig service och som därutöver har behov av att bryta oönskad isolering.
Verksamheten bedrivs enligt 7 kap. 1 § 2 socialtjänstlagen (SoL).
Senast uppdaterad 2024-04-22