Tillstånd för bostad med särskild service för personer med funktionsnedsättning (SoL)

Bostäder med särskild service erbjuds personer som av fysiska, psykiska eller andra skäl möter betydande svårigheter i sin livsföring och därför behöver mer omfattande stöd än det som kan ges i ordinärt boende.
Verksamheten bedrivs enligt 7 kap. 1 § 2 socialtjänstlagen (SoL) och behöver tillstånd från IVO.
Senast uppdaterad 2024-04-22