Tillstånd för hemtjänst (SoL)

Hemtjänst är en insats i form av service och personlig omvårdnad i enskilda personers hem. Syftet med insatsen är att möjliggöra att personen kan bo kvar hemma. Hemtjänst beviljas av socialtjänsten.
Verksamheten bedrivs enligt 7 kap. 1 § 6 socialtjänstlagen (SoL) och behöver tillstånd från IVO.
Senast uppdaterad 2024-04-22