Tillstånd för verksamhet som ger konsulentstöd (SoL)

Verksamhetens uppgift är att till socialnämnden föreslå familjehem och jourhem till barn samt att lämna stöd och handledning till sådana hem.
Verksamheten bedrivs enligt 7 kap. 1 § 5 socialtjänstlagen (SoL) och behöver tillstånd från IVO.
Senast uppdaterad 2024-04-22