Tillstånd för hem för viss annan heldygnsvård ("korttidsboende") (SoL)

Korttidsboende är ett tillfälligt boende för äldre eller personer med funktionsnedsättning, som ger möjlighet till avlastning för anhöriga eller rehabilitering för den enskilde.
Verksamheten bedrivs enligt 7 kap. 1 § 3 socialtjänstlagen (SoL) och behöver tillstånd från IVO.
Senast uppdaterad 2024-04-22