Tillstånd för särskild boendeform för äldre (SoL)

Särskild boendeform är ett boende med lägenheter för äldre som behöver individuellt anpassat stöd i form av service och omvårdnad dygnet runt, för att kunna leva så självständigt som möjligt.
Verksamheten bedrivs enligt 7 kap. 1 § 2 socialtjänstlagen (SoL) och behöver tillstånd från IVO.
Senast uppdaterad 2024-04-22