Tillstånd för stödboende (SoL)

Stödboende är ett eget boende med individanpassat stöd för barn och unga i åldern 16–20 år. För barn i åldern 16–17 år ska det finnas särskilda skäl för att de ska placeras i ett stödboende.
Verksamheten bedrivs enligt 7 kap. 1 § 1 socialtjänstlagen (SoL) och behöver tillstånd från IVO.
Senast uppdaterad 2024-04-22