Tillstånd för skyddat boende

Skyddat boende är ett boende inom socialtjänsten som tillhandahåller platser för tillfällig heldygnsvistelse tillsammans med individanpassat stöd åt enskilda i behov av skydd mot hot, våld eller andra övergrepp. Ett skyddat boende kan ta emot vuxna med eller utan medföljande barn.
Verksamheten bedrivs enligt 7 kap. 1 § 1 socialtjänstlagen (SoL).

Privata aktörer behöver från och med den 1 april 2024 tillstånd för att yrkesmässigt få bedriva skyddat boende.

Den som redan bedriver en sådan verksamhet måste senast den 1 augusti 2024 ha skickat in en ansökan till IVO om att bedriva skyddat boende för att få fortsätta bedriva verksamheten i väntan på beslut från IVO.

Checklista för handlingar att bifoga ansökan

Frågor och svar om tillståndsplikt för skyddat boende

Frågor och svar ikon
Senast uppdaterad 2024-04-01