Visselblåsning

Här kan du under vissa förutsättningar rapportera om arbetsrelaterade missförhållanden inom IVO, eller inom vissa andra särskilt utpekade verksamheter.
Här kan du rapportera om arbetsrelaterade missförhållanden av allmänintresse inom följande områden: IVO:s egen verksamhet, blod, vävnad och transplantationsverksamhet som omfattas av IVO:s tillsynsansvar, eller skydd av privatlivet och personuppgifter samt säkerhet i nätverks- och informationssystem (NIS) i den del som omfattas av IVO:s tillsynsansvar.
Senast uppdaterad 2023-06-07