Anmälningar enligt lex Sarah kan nu ske digitalt

Från och med 24 mars 2020 kan anmälningar enligt lex Sarah även göras digitalt.

Inspektionen för vår och omsorg, IVO, har tagit fram ett digitalt anmälningsformulär, som finns tillgängligt via vår e-tjänst. 

Den som ska göra en anmälan, behöver logga in i e-tjänsten samt signera anmälan med antingen ett BankID eller med hjälp av ett SITHS-kort.

Viktig information gällande den digitala anmälan

Det finns några saker som är viktiga att känna till för den som gör anmälan digitalt.
Det är att:

  • När anmälan är skickad kan inte ändringar göras i den. 
  • Färdigställd utredning kan bifogas i formaten xlsx (Excel), pdf samt bildformaten gif, jpeg eller png. 
  • Om utredningen som tillhör anmälan inte bifogas vid anmälningstillfället behöver den för närvarande skickas till IVO på annat sätt än via e-tjänsten.
  • Om IVO bedömer att anmälan är ofullständig och begär kompletterande uppgifter i ärendet, behöver dessa för närvarande också skickas till IVO på annat sätt än via e-tjänsten.

Mer information om anmälningar, inklusive länk till den digitala anmälan

Mer information om inloggning via SITHS-kort

Senast uppdaterad 2020-03-24