Utvecklade arbetssätt och metoder kan minska risken för förlossningsskador

Trots en trygg och säker vård med goda medicinska resultat drabbas ibland kvinnor av vårdskador i samband med förlossning. Det är skador som skulle kunna undvikas genom förändrade arbetssätt och metoder.

IVO har gått igenom samtliga ärenden under 2019 som rör skador i samband med förlossning. Granskningen visar att verksamheterna kan utveckla arbetssätt och metoder för att minimera risken för förlossningsskador hos kvinnor, exempelvis blåsöverfyllnad. Det innebär att färre kvinnor skulle behöva få långtgående eller permanenta skador.

 – Vi får återkommande in ärenden där samma typer av skador hos kvinnan har uppstått vid förlossningen. Det är skador som skulle kunna undvikas och åtgärdas. Vi ser även att uppföljningen av bristningar skulle kunna förbättras, säger Malin Jansson som är inspektör på IVO.  

 

Uppföljning så tidigt som möjligt

Verksamheterna behöver till exempel bli bättre på att följa upp kvinnans komplikationer så tidigt som möjligt efter förlossningen. Annars finns risk att de missar vissa förlossningsskador eller inte upptäcker att skadan faktiskt var större än vad som först bedömdes vid förlossningen.

Anpassad bemanning och kompetens

Med rätt anpassade arbetssätt och förhållningssätt går det att göra skillnad och minska lidandet för kvinnan. Det finns flera väl spridda arbetssätt och metoder i samband med förlossningen som minskar risken för skador. IVO ser också att andra faktorer som kan underlätta en säker förlossning, behöver ses över. Det kan exempelvis handla om att anpassa bemanning och kompetens mer efter de födande kvinnornas behov. 

Senast uppdaterad 2020-09-02